top of page

תוצאות חיפוש נפטרים

לא נמצאו תוצאות

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

18

קבר: 

13

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

18-07-2024

י"ב תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

אלכסנדר

איוניר

שם משפחה:

ת.ז:

1114883

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

17

קבר: 

13

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

17-07-2024

י"א תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

סמי

כדורי

שם משפחה:

ת.ז:

72984719

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

32

קבר: 

14

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

15-07-2024

ט' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

נועה ג'יזל

רוזנטל

שם משפחה:

ת.ז:

301383527

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

8

קבר: 

12

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

16-07-2024

י' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

מרק

שורקי

שם משפחה:

ת.ז:

341079879

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

14

קבר: 

1

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

5

2

תאריך פטירה:

14-07-2024

ט' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

יחיאל חיים

וייס

שם משפחה:

ת.ז:

52596152

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

1

קבר: 

36

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

4

2

תאריך פטירה:

11-07-2024

ה' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

חיים

כהן

שם משפחה:

ת.ז:

52014925

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

7

קבר: 

5

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

2

י1

תאריך פטירה:

10-07-2024

ד' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

ליאם

ארבייטמן

שם משפחה:

ת.ז:

43497098

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

25

קבר: 

3

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

4

3

תאריך פטירה:

13-07-2024

ז' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

עופר

ברקמן

שם משפחה:

ת.ז:

4850509

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

40

קבר: 

14

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

14-07-2024

ח' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

שרלוט

פרלין

שם משפחה:

ת.ז:

328869680

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

25

קבר: 

2

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

7

1

תאריך פטירה:

12-07-2024

ו' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

אריה

פלד

שם משפחה:

ת.ז:

44604536

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

7

קבר: 

1

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

3

3

תאריך פטירה:

12-07-2024

ו' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

שולמית

מרגליות

שם משפחה:

ת.ז:

3107620

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

34

קבר: 

17

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

4

תאריך פטירה:

12-07-2024

ו' תמוז תשפ"ד

שם פרטי:

ישראל

דאבוש

שם משפחה:

ת.ז:

77470649

bottom of page