top of page

תוצאות חיפוש נפטרים

לא נמצאו תוצאות

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

4

קבר: 

13

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

19-03-2024

ט' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

בלה

אינדיקט

שם משפחה:

ת.ז:

308930114

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

41

קבר: 

2

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

7

4

תאריך פטירה:

12-03-2024

ב' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

חיה

הופמן

שם משפחה:

ת.ז:

50230911

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

9

קבר: 

1

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

4

2

תאריך פטירה:

09-03-2024

כ"ט אדר א' תשפ"ד

שם פרטי:

יוחאי

יעיש

שם משפחה:

ת.ז:

3070083

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

23

קבר: 

15

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

14-03-2024

ד' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

מיכאל

אדלר

שם משפחה:

ת.ז:

15602535

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

10

קבר: 

14

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

14-03-2024

ד' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

דוד

רצון

שם משפחה:

ת.ז:

4647418

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

25

קבר: 

37

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

4

2

תאריך פטירה:

13-03-2024

ג' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

אפרים

בשארי

שם משפחה:

ת.ז:

41596099

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

71

קבר: 

7

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

5

2

תאריך פטירה:

17-03-2024

ז' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

שרה

גולדשטיין

שם משפחה:

ת.ז:

12334389

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

1

קבר: 

13

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

13-03-2024

ד' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

רחל

לוי

שם משפחה:

ת.ז:

4159562

מיקום המצבה:

בית עלמין אזרחי

38

קבר: 

15

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

5

1

תאריך פטירה:

14-03-2024

ד' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

אורליה

כרמון

שם משפחה:

ת.ז:

67133728

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

1

קבר: 

12

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

5

3

תאריך פטירה:

17-03-2024

ז' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

דיזי

כהן

שם משפחה:

ת.ז:

74795337

מיקום המצבה:

בית עלמין חדש כפר נחמן

3

קבר: 

13

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

8

1

תאריך פטירה:

18-03-2024

ח' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

אבי

שחר

שם משפחה:

ת.ז:

69785582

מיקום המצבה:

בית עלמין אזרחי

24

קבר: 

6

שורה: 

גוש: 

חלקה: 

5

1

תאריך פטירה:

16-03-2024

ז' אדר ב' תשפ"ד

שם פרטי:

אסתר

גרוס

שם משפחה:

ת.ז:

67858233

bottom of page