top of page

שיטות הקבורה הנהוגות ברעננה

בעבר נהגו לקבור בישראל בעיקר בקבורת שדה. היום, בשל מצוקת מקום והצורך לתת מענה אמיתי לאוכלוסייה בארץ, נוספו מגוון שיטות קבורה. בכל בית עלמין נהוגה היום שיטת קבורה המתאימה לגודלו ולאוכלוסייה שאותה הוא משרת. השיטה הנכללת בסל השירותים היא השיטה הנהוגה בבית העלמין המיועד שאליו משתייך הנפטר לפי רישומו במרשם האוכלוסין. בבתי העלמין בערים הגדולות קיימת כיום קבורה רוויה המאפשרת חיסכון בשטח לקבורה, ובה נכללות השיטות לקבורת סנהדרין (בקיר-בכוך) במכפלה (קבורה זוגית) או בקבורת-על. 

קבורת סנהדרין (מצבות קיר)

מדובר בקבורה שבמסגרתה קוברים את הנפטר בכוכים שנחצבים בקיר, כשבכל קיר ישנם שלושה קומות קברים. לאחר הקבורה מציבים מצבת קבורת סנהדרין המנציחה באופן מכובד את הנפטר ומאפשרת לקרובי משפחתו להתכנס יחד ולהתייחד עם זכרו. חשוב לציין שקבורת סנהדרין מאושרת על ידי ההלכה, והיא משמרת את מצוות קבורת הנפטר הנהוגה ביהדות.

קבורת זוגית-במכפלה

קבורת בן משפחה אחד על גבי השני. בדרך כלל מדובר בבן או בבת זוג. עם זאת ישנה אפשרות לקבורה גם של בן משפחה או קרוב אחר. קבר כזה מוכן מראש, כך שהנפטר הראשון נקבר עמוק יותר. מעליו ייקבר בבוא העת בן המשפחה האחר. המצבה שנבנית על קבר זה משותפת מראש לשני בני המשפחה. 

שיטות הקבורה זהות בכל בתי העלמין ברעננה

לתעריפי רכישת חלקי קבורה ברעננה לחצ/י כאן

 

למידע נוסף בנוגע לקבורת המת באתר "כל זכות" לחצו כאן

בית העלמין-כפר נחמן רעננה-21.JPG
bottom of page