top of page
בית הקברות כפר נחמן רעננה-מדשאות

ההיסטוריה של חברת קדישא ברעננה

סיפורה של חברה קדישא ברעננה שזור בהיסטוריה של העיר. יחד עם המתיישבים היהודים-האמריקניים הראשונים, שהגיעו לארץ ישראל מניו-יורק (חברי אגודת אחוזה) בשנות העשרים של המאה הקודמת והקימו את רעננה, הגיע גם הרב אליהו דב כ"ץ ז"ל, ראש ישיבה בקלם שבליטא (סבו של יו"ר חברה קדישא רעננה היום– מאיר קצין). מחלת המלריה שפשטה בישוב העברי בשנת 1926 גבתה את חייו של הרב כ"ץ ז"ל, דמות רוחנית מרכזית ובולטת במושבה הצעירה ומקים בית הכנסת הראשון. בהיעדר בית עלמין זמין בעיר נקבר הרב בתל אביב.

בשנת 1928, לאחר שנוצר הצורך בבית עלמין עצמאי ובקבורה מקומית לאור הגידול באוכלוסיית המושבה, הקצתה אגודת "אחוזה א' – ניו יורק" חלקת אדמה ברחוב קלאוזנר לשם הקמת בית העלמין. במקביל נחנכה באותה שנה חברה קדישא ברעננה. במשך שנים עסקה קבוצה של תושבים במלאכת קודש של טקסי הטהרה וטיפול בענייני קבורה לפי מסורת ישראל בהתנדבות מלאה. בשנות החמישים הוקמה בבית העלמין חלקת חברי ההגנה. בשנת 1960 החלה חברה קדישא ברעננה לפעול כאגודה אוטונומית. בשנת 1980, לאחר שנוצר הצורך בהרחבת שטחי הקבורה, נפתח בית העלמין החדש בכפר נחמן.

כיום חברת קדישא מעסיקה עובדים מקצועיים בתחומים שונים. בעמותה 15 חברים, מתוכם 5 בהנהלה. בין חברי העמותה ישנן גם מספר נשים. בראשות העמותה עומד מאיר קצין, דור שלישי ברעננה ויקיר העיר. קצין שימש כיו"ר הועדה לבניין ערים. מעבר לשלושים שנה שירת את הציבור כחבר המועצה הדתית. קצין הינו שותף פעיל בהתנדבות בעמותות רבות ושונות למען תושבי רעננה, ביניהם בית "יד לבנים", להנצחת זכרם ומורשתם של הנופלים בני העיר.

בשנת 2015 נפתחה בבית העלמין החדש בכפר נחמן חלקה אזרחית וחלקה להורי החיילים שנפלו בפעולות ביטחון והגנה בבית העלמין הישן.

לקריאת דבר היו"ר לחצו כאן

bottom of page