top of page

בתי העלמין ברעננה

בית העלמין החדש- כפר נחמן

בית העלמין החדש בכפר נחמן הוקם בשנת 1980, לאחר שנוצר הצורך בהרחבת שטחי קבורה בעיר. 

 

גכתובתדרך החקלאים, רעננה

ספסלים ואולם ההספדים בבית הקברות החדש- כפר נחמן, רעננה
בית העלמין הישן- קלאוזנר, רעננה

בית העלמין הישן ברחוב קלאוזנר

בית העלמין הישן ברחוב קלאוזנר הוקם לפני קום המדינה בשנת 1928, בחלקת אדמה שהקצתה אגודת "אחוזה א-ניו יורק". מאז ועד היום משרת את תושבי רעננה. 

כתובת: רחוב קלאוזנר 33, רעננה

bottom of page