top of page
בית העלמין כפר נחמן רעננה.JPG

הכנות לקראת קבורה

השעות הראשונות שלאחר מותו של אדם קרוב הן קשות מנשוא. על מנת להקל עבורכם את סידורי הלווייה, ריכזנו בעמוד זה את ההכנות אותן תידרשו לבצע מול חברת קדישא רעננה לקראת הקבורה.

הנפקת רישיון קבורה

רישיון קבורה הוא מסמך המונפק בלשכות הבריאות ובבתי חולים ממשלתיים. מסמך זה הכרחי לביצוע קבורה והנפקתו הינה באחריות משפחת הנפטר. על מנת לקבל רישיון קבורה על משפחת הנפטר להציג בלשכת הבריאות או בבית החולים הממשלתי את המסמכים הבאים: הודעת פטירה רשמית*; תעודת זהות של הנפטר; במקרה של פטירה בבית - אישור ויתור נתיחה של המשטרה; ומסמך על מצבו הרפואי של הנפטר טרם הפטירה.

*לתשומת לבכם: הודעת פטירה איננה תעודת פטירה.  הודעת פטירה- מונפקת על ידי רופא אשר קובע את שעת המוות לצורך הנפקת רישיון קבורה, ואילו תעודת פטירה- מונפקת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה לצרכים רשמיים ומשפטיים.

תיאום מועד הלוויה

מועד הלוויה ייקבע תוך התחשבות בהעדפת בני המשפחה ובמסגרת לוח הזמנים של חברת קדישא רעננה. השיקול המרכזי בהחלטה על מועד הקבורה הוא כבוד הנפטר. כבודו מחייב קבורה מהירה, אך חשוב גם לכבדו בליווי של רבים בדרכו האחרונה. חברה קדישא רעננה תעשה את מירב המאמצים לסייע לכם בתיאום מועד הלוויה המתאים וממליצה להביא בחשבון את הזמן הנדרש להודיע לאנשים על הפטירה, ובהם גם בני משפחה השוהים בחו"ל.

בחירת שיטת הקבורה

בבית העלמין ברעננה נהוג לקבור את הנפטרים בקבורה רוויה.  משפחה ששיטת קבורה זו אינה מקובלת עליה תוכל לבחור שיטת קבורה אחרת בתשלום, במידת האפשר.

תיאום העברת הגופה

לאחר קביעת מועד הלוויה, יש לתאם את סידורי העברת הנפטר למקום הקבורה. למידע המלא אודות העברת גופת הנפטר לבית העלמין לחצו כאן.

רכישת חלקת קבר בסמוך לחלקת הנפטר

משפחת הנפטר תהיה רשאית לרכוש חלקת אדמה בסמוך למקום הקבורה או מעליו בטווח של 45 ימים לפחות מיום הקבורה. עם זאת, במקומות שבהם שטחי הקבורה הפנויים מצומצמים מאוד, ייתכן שהמשפחה תידרש להחליט טרם מעמד הקבורה אם ברצונה לרכוש חלקה צמודה.

שירותים נוספים הניתנים על ידי עיריית רעננה

עיריית רעננה תומכת ומסייעת למשפחות אבלות. העירייה מספקת כסאות, מתקני מים, כוסות ועזרים שונות הנחוצים למשפחות בתקופה הקשה של השבעה ולאחריה. ליצירת קשר עם מוקד העירייה חייגו 107*.

*למידע נוסף אודות סל השירותים של חברת קדישא לחצו כאן

bottom of page